Grønn Emballasje leverer flotte abonnementsesker til oss etter ønsket design. Grønn Emballasje sine verdier er: Gjenbrukbart, Flerbrukbart, Resirkulerbart og Nedbrytbart. Da vet vi at vi har valgt riktig eskeleverandør.

www.gronnemballasje.no